• Regulamin Karta Podarunkowa

Regulamin programu Karty Podarunkowa Elegancka Para

  1. Organizatorem programu Karta Podarunkowa Elegancka Para jest firma CIHS POLAND Sp z o.o. z siedzibą w Osowcu, ul. Szkolna 7, 96-321, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP 5291816794, KRS  0000675730 ; REGON 367291875                                         
  2. Program Karta Podarunkowa odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, który dostępny jest online na stronie internetowej eleganckapara.pl                                                                                                     
  3. Karta upoważnia do jednorazowego zakupu w kwocie umieszczonej na tylnej stronie, które są wielokrotnością 50zł (50zł, 100zł, 150zł, 200zł i 250zł)                      
  4. Karta Podarunkowa jest ważna przez okres jednego roku od daty zakupu umieszczonej na paragonie                                                                              
  5. Kartę można zrealizować w sieci sklepów Elegancka Para lub na stronie eleganckapara.pl wpisując odpowiedni kod w momencie finalizacji zakupów. Kod obniża całościową wartość asortymentu o kwotę z Karty Podarunkowej.          
  6. Kartą można płacić za cały asortyment dostępny w sklepach Elegancka Para              
  7. Karty nie można ponownie zamienić na gotówkę                                              
  8. W przypadku zakupów na kwotę mniejszą niż wartość Karty różnica nie jest zwracana                                                                                                               
  9. Regulamin został opublikowany w dniu 25.10.2018                                                   
  10. Wszelkie pytania związane z Regulamin Karta Podarunkowa Elegancka Para należy zgłaszać poprzez adres mailowy kontakt@eleganckapara.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 998 155